วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

วิธีเตรียมพื้นสำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ

  • พื้นที่โดยรวมทั้งหมด กว้าง 4 เมตร x ยาว 6 เมตร x สูง 4 เมตร เป็นพื้นที่ทำงานเหมาะสม
  • พื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ต้องมีความหนาของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
  • หากพื้นที่ติดตั้งมีความหนาน้อยกว่าที่กำหนด ให้ทำการขุดหลุมให้มีหน้ากว้าง 100 x 100 เซนติเมตร และลึกลงไปประมาณ 3เซนติเมตร หรือ มากกว่า
  • ให้จุดกึ่งกลางของทั้งสองหลุมมีระยะห่างประมาณ 3 เมตร (รวมระยะหลุมซ้าย-ขวาสุด เท่ากับ 4 เมตร)
  • ทำการเทพื้นด้วยคอนกรีตที่มีมาตรฐานและทิ้งไว้ก่อนติดตั้งประมาณ 1 สัปดาห์
เตรียมพื้นติดตั้งลิฟท์ยกรถ  • เบรกเกอร์ขนาด 20 แอมป์
  • สำหรับไฟ 220 Volt ให้ใช้สายไฟขนาด  2.5x2/1.5 SQ.mm
  • สำหรับไฟ 380 Volt ให้ใช้สายไฟขนาด  2.5x3 SQ.mm
*** หมายเหตุ: สายไฟและเบรกเกอร์ ควรเดินมาที่ตำแหน่งที่ต้องการจะติดตั้ง ***


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น